22 februari 2007 Wederom duizend euro voor het oude station

Oude station begroet ‘vriendin’

Via een aparte sponsorconstructie kunnen medewerkers van de KMM Groep zelf initiatieven voordragen voor financiele steun. Nicolette van Welzen, werkzaam in Houten als planeconoom voor de centrumplannen, maakte gebruik van de regeling en droeg met succes het oude station voor als project. En daarmee is zij de eerste ‘vriendin’ van het oude station.
Nicolette van Welzen is planeconoom bij Metafoor, een van de ruim 20 werkmaatschappijen van KMM Groep. Via haar werk in Houten volgt zij al lange tijd de ontwikkelingen rondom het oude station op de voet. Ze besloot gebruik te maken van een bijzondere regeling bij de holding van haar werkgever.
Patrick Harpenslager van het project Sponsoring door medewerkers: “De KMM Groep stimuleert haar medewerkers om op eigen titel sponsoring aan te bieden aan mensen en/of organisaties die ze de moeite waard vinden.” De bijdrage aan Stichting Station op Wielen is een goed voorbeeld. Nicolette van Welzen licht toe: “Meestal worden sportactiviteiten of liefdadigheidsinstellingen voorgedragen. Mijn keuze voor Station op Wielen laat zien dat we onze steun ook breder kunnen inzetten, zoals bijvoorbeeld het behoud van cultureel erfgoed. Daar ben ik trots op!”.

 

15 februari 2007     Nieuwe vrienden voor het oude station

Makelaar Athos de Jong schenkt € 1.000,-

‘Uit voorliefde voor vastgoed natuurlijk. Monumentale gebouwen moeten gekoesterd worden’. Aan het woord is Athos de Jong, makelaar te Houten: ‘Dat het gebouw straks van betekenis wordt in de jonge levens van verstandelijk beperkten, spreekt me erg aan.’ Deze week trad Athos de Jong toe tot de club vrienden van het oude station.Athos de Jong is een van de langst dienende makelaars in Houten. Service, dienstverlening en kwaliteit staan hoog in het vaandel. Hoewel geen Houtenaar van oorsprong, is Athos de Jong voor velen een bekend gezicht. Actief en maatschappelijk betrokken, of het nu gaat om sport, cultuur of welzijn. Geen wonder dat het initiatief van Stichting Station op Wielen tot zijn verbeelding sprak.


Naast het schenken van € 1.000,- voor de restauratie van het station, neemt Athos de Jong graag de rol van ambassadeur op zich. ‘Ik vind het leuk mijn netwerk te attenderen op dit sympathieke project. Vele handen maken licht werk. Je kunt van alles bedenken om het station weer tot leven te brengen. Natuurlijk in de hoop dat meer ondernemers mijn voorbeeld zullen volgen en een bijdrage storten op het juiste rekeningnummer”.
 

06 februari 2007      Nieuwe vrienden voor het oude station

Grontmij levert werk t.w.v. € 15.000,-

Stichting Station op Wielen ontving vandaag een cheque ter waarde van €15.000,- uit handen van directeur Ruurd Lageveen en accountmanager Wim van de Fliert van Grontmij.  ‘Betrokkenheid bij het Houtense’ geldt als belangrijkste argument voor deze royale steunbetuiging.

 

De vestiging van Grontmij in Houten herbergt maar liefst 220 medewerkers. De meeste van hen wonen ook in Houten. Directeur Ruurd Lageveen licht toe: “Grontmij is hier al bijna dertig jaar gevestigd. En met zoveel Houtenaren in ons personeelsbestand, voelen we natuurlijk wel een hechte band met de stad en haar geschiedenis.” Grontmij behoort tot de top van Europese advies- en ingenieursbureaus. Het bedrijf is actief in de bouw, infrastructuur en milieu. Voor de gebiedsontwikkeling van het Stationserf – waarvan het oude station onderdeel uitmaakt – wordt Grontmij ingeschakeld. Zij levert advies, engineering en toezicht. Accountmanager Wim van de Fliert: “Wij hebben de stichting nu aangeboden voor de eerste € 15.000,- geen factuur te sturen”. En daarmee is Grontmij niet alleen vriend maar ook officeel sponsor van ‘het oude station’.

 

31 januari 2007   Nieuwe vrienden voor het oude station

Viveste brengt € 3.000,- in!

Viveste is onlangs ontstaan uit een fusie tussen de Algemene Woningstichting Houten en Woningstichting dr. Schaepman. Medio januari werd deze mijlpaal feestelijk gevierd in hun verbouwde pand aan de Dorpsstraat.

In plaats van het geven van geschenken werd genodigden verzocht een bedrag te storten op rekening van Stichting Station op Wielen. In totaal werd € 3.000,- bijgeschreven, een bedrag dat vandaag aan voorzitter Jan Koudijs werd overhandigd. Tijdens de feestelijke bijeenkomst op 16 januari jl. was er veel aandacht voor de activiteiten van Stichting Station op Wielen. In een aanpalend zaaltje lag divers brochuremateriaal ter inzage en werd in een doorlopende voorstelling de film ‘Duizendwielenwagens’ vertoond, een film waarin de diverse fases van het project op een duidelijke manier aan bod komen. Maar liefst 31 relaties gaven gehoor aan het verzoek van de directie van Viveste en kozen voor een geldelijke bijdrage in plaats van  traditionele geschenken. In totaal leverde dat een cheque van € 3.000,- op.

Viveste is samen met de gemeente Houten, initiatiefnemer en partner in Stichting Station op Wielen. (…)

 

23 januari 2007   Nieuwe vrienden voor het oude station

Gebr. Uytewaal schenken € 1000,-.

De Gebr. Uytewaal – bekend van hun groente- en fruitwinkel in het Oude Dorp én het verzorgen van catering bij diverse bedrijven in Houten – zijn toegetreden tot de club van vrienden van het oude station. Het initiatief om het station te behouden, op te knappen en toegankelijk te maken voor publiek, juichen zij van harte toe. Hun enthousiasme hebben zij bekrachtigd met een gift van € 1000,-.

Net als veel andere geboren en getogen Houtenaren koesteren de broers veel herinneringen aan het station. André Uytewaal: “We fietsten er altijd langs. Het gebouw hoort er helemaal bij”. Toen Eddy Uytewaal hoorde van de activiteiten van de stichting was hij direct om. “Dit is een initiatief dat ik graag wil steunen. Vooral de herbestemming spreekt me aan”. Na grondige restauratie krijgt het gebouw een maatschappelijke functie als dagbestedingscentrum voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

12 januari 2007   Centrum voor dagbesteding komt stap dichterbij

Stichting Philadelphia officieel aangehaakt

Stichting Philadelphia Zorg is nu officieel partner in het project: op 12 januari jl. ondertekende regiomanager Kors van der Knijff  een samenwerkingsovereenkomst met als doel te komen tot de realisatie van dagbestedingsproject ‘het oude station’.De ondertekening vond plaats in het pas verbouwde pand van woningcorporatie Viveste.De samenwerkingsovereenkomst regelt de organisatie, taken en verantwoordelijkheden in de periode van nu tot aan de oplevering van het dan verplaatste, gerestaureerde en de voor het project opnieuw ingerichte gebouw. Na oplevering wordt de samenwerkingsovereenkomst omgezet in een huurovereenkomst.

 

9 januari 2007   Burgemeester Lamers betuigt sympathie

Oude station: project van het jaar 2007

Tijdens zijn jaarlijkse nieuwjaarsspeech vroeg burgemeester Lamers van de gemeente Houten expliciet aandacht voor een bijzonder project: het behoud en de herbestemming van het oude station. Stichting Station op Wielen is blij met deze openlijke steunbetuiging en hoopt dat de oproep leidt tot extra giften en donaties van Houtense ondernemers, verenigingen en clubs. (…)

 

 

28 november 2006   Het station ‘rolt’ straks de zomer in…

Verplaatsing oude station

Sinds het college van B&W groen licht gaf voor de verplaatsing van het station, gaan de ontwikkelingen snel. De alliantie ProRail/CFE heeft specialist Freysinnet aangenomen om het oude station op wielen te plaatsen en 150 meter zuidwaarts te rollen.

De techniek van verplaatsing werd op maandag 20 november tijdens een speciale bijeenkomst voor de vrienden van het oude station toegelicht. Het gebouw wordt eerst zo’n twee meter van de grond opgevijzeld en daarna op zes karretjes geplaatst. Vervolgens wordt het geheel over een speciaal daarvoor aangelegde baan vervoerd. Op locatie wordt het gebouw een stukje opgetild om de karretjes er weer onderuit te kunnen rijden. Met recht een spektakel, zeker als het gebouw in zijn geheel twee meter boven de grond zweeft.

Nieuwe vrienden

De aanwezigen was gevraagd eventuele nieuwe vrienden mee te brengen. Dat verzoek leverde Jan Koudijs, voorzitter van de stichting, die middag twee cheques op. Norbert van Doorn, directeur van ProCap uit Utrecht had sinterklaas bereid gevonden een cheque van € 4.000,- uit te reiken. Van Hospitality Consultants uit Amersfoort was directeur Bernard Drion aanwezig. Hij steunde het project met € 1.000,- en werd daarmee vriend van het oude station. (…)

 

5 juli 2006   Bouwaanvraag ter inzage

Verplaatsing Oude Stationsgebouw

Een volgende stap in de verplaatsing van het Oude Stationsgebouw aan het Stationserf is gezet: de bouwaanvraag en overige documenten liggen vanaf 6 juni ter visie. B&W hebben het voornemen om vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan om de bouwvergunning voor de verplaatsing tijdig te kunnen verlenen.

Het spoor tussen Utrecht–Den Bosch wordt verdubbeld. Het oude stationsgebouw aan het Stationserf in Houten moet hierdoor verdwijnen. Om dit cultuurhistorische monument te behouden zal het gebouw 150 meter zuidwaarts, direct aan het nieuwe spoor, een nieuwe plaats krijgen. In het oude station komt een dagbestedingscentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook de archeologische werkgroep Leen de Keijzer krijgt er zijn onderkomen. 

Op 8 november 2005 stemde de gemeenteraad in met de verplaatsing van het oude stationsgebouw. Vanaf dat moment zijn alle voorbereidingen waaronder de sponsor-en fondsenwerving en de planologische procedures in gang gezet. De publicatie van de tervisielegging vindt u in de rubriek “Kennisgevingen”. (…)