Toelichting door Darell Meertins van de Bataafse Alliantie tussen ProRail en CFE/Haverkort Voormolen/KWS:

  • We verwijderen de vloeren en koppelen de leidingen af zodat het mogelijk wordt de fundering uit te graven en bloot te leggen.

  • Aan weerszijde van de bestaande fundering storten we onderling gekoppelde betonnen steunbalken. De nieuwe fundering wordt uitgerust met verticale stalen stangen met schroefdraad die sterk genoeg zijn om het station te kunnen tillen.

  • Daarna maken we een hijsframe. De op het hijsframe geplaatste hydraulische vijzels koppelen we nu aan de verticale stangen van schroefdraad. Het hijsen kan beginnen.

  • De computergestuurde vijzels zetten we in werking. En zie daar: het gebouw van ruim 500 ton bungelt in de lucht.

  • Het gebouw wordt per minuut zo’n 25 centimeter opgehesen. Uiteindelijk hangt het gebouw dan zo’n twee meter boven de grond.

  • Het station wordt via steunbalken afgevijzeld op zes zware transportwagens, de zogenaamde ‘duizendwielenwagens’.

  • Het station moet waterpas vervoerd worden. Elk wiel kan afzonderlijk bediend worden, zowel in horizontale als in verticale richting.

  • De zes wagens met het station daarbovenop rijdt over een speciale zandbaan met stalen rijplaten naar de nieuwe locatie.

  • Op de nieuwe plaats van bestemming hijsen we het gebouw weer een stukje omhoog zodat we de wagens er onderuit kunnen. Daarna laten we het gebouw heel voorzichtig zakken. Het nieuwe fundament ligt klaar voor ontvangst. We verankeren het station stevig op zijn nieuwe plek. Klaar voor een volgende eeuw.